Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

Klaas Bangma

Klaas heeft zich 30 jaar met passie en toewijding in verschillende functies voor ons bedrijf ingezet.

We konden altijd op hem rekenen.

Wij wensen Paula, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Directie en medewerkers
3T B.V.
Enschede

Enschede, 4 september 2015