Op dinsdag 13 januari 2015 zal Peter Orth van 3T een presentatie geven bij de firma ProductIP in de serie Compliance Tuesday met als onderwerp: Hoogwaardige elektronica door compliant productontwikkeling.

Producten moeten veilig zijn en geen schade aanbrengen aan mens of milieu. Helaas komt het nog veel te vaak voor dat producten teruggeroepen moeten worden (recall) omdat product designze niet voldoen aan deze eis. Gelukkig kunnen veel product recalls voorkomen voorkomen worden door een goed productontwerp.

Tijdens deze Compliance Tuesday krijgt u inzicht in productontwikkelingsmethoden en komt u te weten hoe u de kwaliteit en veiligheid van uw producten kunt bewaken door product compliance mee te nemen bij de ontwikkeling van uw product. Wanneer u een product heeft ontwikkeld en het door een partij laat produceren, moet u er ook voor waken dat de producent voldoet aan de door u opgestelde productspecificaties. En wanneer u een product inkoopt, dan wilt u dat de leverancier zich houdt aan uw productspecificaties. Door dit te doen versterkt u uw positie bij aansprakelijkheidskwesties. U zult ontdekken dat het nadenken over veiligheid in een vroeg stadium van het ontwerp de moeite loont.

Deze ochtend worden onder andere de volgende vragen beantwoord:

Hoe stel ik een stappenplan op voor het ontwerpen van veilige producten?
Hoe stel ik een gevarenprofiel op voor mijn product?
Hoe analyseer ik de risicos’s en vertaal ik eisen ten aanzien van risico’s naar productspecificatiepunten?

Deze sessie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van producten of het managen van productontwikkeling of productie.

Datum: 13 januari 2015
Time: 9h30-11h00
Locatie: Copernicuslaan 30, Ede
Onderwerp: Hoogwaardige elektronica door compliant productontwikkeling
Presentator(s): Peter Orth-Business Unit Manager Supply Chain Services bij 3T

Opgeven voor deze lezing kan via https://www.productip.nl/compliance-tuesday-kwalitatief-hoogwaardige-electronica-door-compliant-productontwikkeling/