Test systemen

Technologie is onze passie, kwaliteit is waar we voor staan

Techniek en kwaliteit zit in ons DNA. Daarom investeert 3T veel in de opbouw van nieuwe technologieën en bijbehorende productiekennis. In een aantal technologieën blinken we uit, zodat we de kwaliteit van uw product kunnen garanderen.

Een van die technologieën is test systemen.

Testen om kwaliteit te garanderen

Testen is een kern-kennisgebied van 3T. Omdat wij diepgaande kennis hebben van de ontwikkelde elektronica, is het ontwikkelen van gerelateerde test systemen en –strategieën een logisch gevolg.

Afhankelijk van de situatie heeft het begrip testen een andere invalshoek en een andere invloed op het ontwikkelproces. Globaal kunnen we de volgende sub-disciplines onderscheiden:

Design for Test (DfT)

Bij Design for Test wordt in een zo vroeg mogelijk stadium van de ontwikkeling al bewust rekening gehouden met de testbaarheid van het eindresultaat. Gangbare technieken zijn Boundery Scan en BIST, maar ook het plaatsen van testpads in het pcb-design.

Q-tooling

Q-tools worden ontwikkeld voor en toegepast bij de kwalificatie van ontwikkelingen, i.e. aantonen dat het product functioneert zoals in de specificaties is beschreven.

P-tooling

In de productie worden producten getest met bijvoorbeeld Flying Probe of In-Circuit Testing. De complexiteit van dergelijke testen hangt nauw samen met de vereiste dekkingsgraad. De teststrategie wordt altijd in overleg met de klant en de producent bepaald.

Functionele testen

Om maximale zekerheid te krijgen over het correct functioneren van het complete product biedt een testsysteem voor functioneel testen een oplossing. End-of-Line (EoL) testing wordt toegepast als aanvulling op de P-tooling bij veeleisende producten.

Al onze productie tools, voor de producten die wij toeleveren, worden ontwikkeld in LabVIEW en TestStand van National Instruments.