Het doel van de opdracht is het ontwikkelen van een software framework voor een microcontroller (NXP K64), gebaseerd  op FreeRTOS en lwIP (TCP/IP stack). Dit framework zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  • OS abstractielaag
  • Abstractielaag TCP/IP stack
  • Simpel communicatie protocol
  • Drivers

Verder zal er een demo applicatie ontwikkeld worden, die de mogelijkheden laat zien van het framework. Deze applicatie zal in ieder geval communicatie via Ethernet en USB (als device) demonstreren. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan het platform uitgebreid worden met bijvoorbeeld drivers voor sensoren (bijv. tilt sensor, capacitieve knoppen) en een OLED display, en verschillende communicatieprotocollen zoals Modbus TCP.

Ben jij bezig met een een HBO/WO Informatica opleiding en lijkt je deze opdracht iets? Neem dan contact met ons op via recruitment@3t.nl.